J.I.L. – Bolagen Jan Jonasson AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Stockholm, .

Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet samt finansiell verksamhet, dock ej sådan som avses i bank- och kreditaktiebolag, ävensom äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till J.I.L. – Bolagen Jan Jonasson AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 086591160
Adress: Box 6093, 12206