Jakobsdal Bygg & Bostads AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, handla med fastigheter samt förmedla tjänster och arbetskraft inom fastighets- och byggsektorn. Bolaget skall även bedriva handel och innehavsförvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.