Jkj Förvaltning AB

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, värdepappersförvaltning, konsulttjänster inom utbildning samt därmed förenlig verksamhet.