Jme Fastighets AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Gävle, Gävleborg, .

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga fastigheter samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Jme Fastighets AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Verkstadsvägen 6, 81740