Kafferosteriet På Österlen AB

Bolaget ska äga och förvalta och hyra ut fastigheter, bolaget skall även bedriva hotell-, restaurant-, bar, kafferosteri, handel med kaffe och kolonialvaror och caféverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.