Kärna Lokal Skol AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av fast egendom och därmed förenlig verksamhet.