Kärna Lokal Utvecklings AB

Bolaget ska på uppdrag av moderbolaget bedriva och delta i utvecklingsprojekt som bidrar till en hållbar utveckling av bygden och därmed förenlig verksamhet.