Karpflundran AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Sverige, .

Bolaget ska förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Karpflundran AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 086790500
Adress: Box 7135, 10387