KB Rosen

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Blekinge, Karlskrona, .

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper och dylikt samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall utföra telemarketing och administrativa tjänster samt marknadsföring.

Kontaktuppgifter till KB Rosen
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0708184603
Adress: Box 212, 37124