KB Rosen

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper och dylikt samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall utföra telemarketing och administrativa tjänster samt marknadsföring.