KB Spinellen

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Göteborg, Västra Götaland, .

ÄGA OCH FÖRVALTA FASTIGHETER SAMT DÄRTILL HÖRANDE HANDEL

Kontaktuppgifter till KB Spinellen
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 031580640
Adress: Box 1095, 40523