KB Strålen 5

Fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet