Klevsand Invest AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Sverige, .

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och aktiehandel samt därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Klevsand Invest AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Tegnérgatan 23, 39234