Knivstabostäder AB

Bolaget skall förvärva, äga, förvalta, sälja fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar inom eller med anknytning till Knivsta kommun samt därmed förenlig verksamhet.