Kooperativet Framtiden i Skärvången Ek.För.

Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att initiera, stimulera, utveckla och driva verksamheter som leder till permanent boende, småskalig verksamhet, dataverksamhet med scanning av dokument och manualer till CD-skivor, datacervice, reparationer samt utbildning. Vidare service samt utbildnings-, fritids-, och social verksamhet i syfte att skapa sysselsättning och därmed möjliggöra en inflyttning till Stångviken, Södra Skärvången och Norra Skärvången.