Krusesbacke Fastighetsbolag AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Sverige, .

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning.

Kontaktuppgifter till Krusesbacke Fastighetsbolag AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Björnidegränd 10, 16246