Kudu AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Lund, Skåne, .

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga, förvalta och driva handel med fast egendom och värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Kudu AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0705191105
Adress: Drottensgatan 2, 22223