Kudu AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga, förvalta och driva handel med fast egendom och värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.