Kvarntorpet Fastighets AB

Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.