Larsbo Fastighets AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Borlänge, Dalarna, .

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning med uthyrning av lägenheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Larsbo Fastighets AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0705852949
Adress: Barbros Väg 40, 78477