Lb Kiel Gnarp AB

Bolaget skall äga, förvalta och uthyra fast egendom och bedriva därmed förenlig verksamhet.