Lindskogs Fastigheter i Landskrona AB

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva köp, förädling och försäljning av fastigheter.