Lojac’s Fastigheter/Bygg AB

Bolaget ska äga och förvalta hyresfastigheter samt byggverksamhet.