Målaremästaren i Oskarshamn AB

Bolaget skall bedriva måleriverksamhet och färghandel, äga och förvalta fastigheter bedriva handel med och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.