Malgoviks Fastighets AB

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.