Metlab Fastigheter AB

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.