Möller & Partners Investment 4 AB

Bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar ävensom att idka därmed förenlig verksamhet.