Nikita Sverige AB

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.