Nilsson, Kurt Lennart

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Karlstad, Värmland, .
Kontaktuppgifter till Nilsson, Kurt Lennart
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 054526018
Adress: Fiskvik 288, 66391