Nordmarkens Fastigheter AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt via dotter- eller intressebolag bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.