Nordmarkens Förvaltning AB

Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fast egendom och värdepapper samt försäljning av konfektyr och tobak och därmed förenlig verksamhet.