Norra Hamnen i Lysekil AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Lysekil, Västra Götaland, .

Bolaget ska – direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag – förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Norra Hamnen i Lysekil AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Box 153, 45324