Norra Hamnen i Lysekil AB

Bolaget ska – direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag – förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.