Nrf (Mjölby) AB

Bolaget Skall bedriva invensteringar i och förvaltning av fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.