Nyström & Eriksson Fastigheter AB

Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.