Odelius Fastighetsförvaltning AB

Bolaget skall bedriva förvaltning av och handel med fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.