Öhrvalls Bygg AB

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.