Okbackens Förvaltnings AB

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.