Örestad Projekt AB

Bolaget skall tillhandahålla bygg- och anläggningstjänster, projektledningstjänster och köpa, sälja och förvalta fastigheter, samt idka därmed förenlig verksamhet.