Örhus Invest AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Örebro, .

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom och värdepapper -bedriva uthyrning av maskiner och inventarier inom industrin, jordbruk, skogsbruk och fastighetsförvaltning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Örhus Invest AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 019140400
Adress: Ekersgatan 26, 70342