Örkelfastigheter AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Malmö, Skåne, .

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta fastighetsägande bolag, kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Örkelfastigheter AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 043113700
Adress: Ö Promenaden 7 A, 21128