Örnäs Fastigheter AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Stockholm, Upplands Bro, .

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, äga och förvalta fast och lös egendom, inbegripet aktier och andelar samt idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Örnäs Fastigheter AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0858450700
Adress: Örnäs, 19692