Örtofta Slotts Förvaltning

Konsultverksamhet inom medicin och ekonomi. Fastighetsförvaltning. Jordbruksrörelse, hotellverksamhet samt veterinärklinik.