Örtofta Slotts Förvaltning

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Eslöv, Skåne, .

Konsultverksamhet inom medicin och ekonomi. Fastighetsförvaltning. Jordbruksrörelse, hotellverksamhet samt veterinärklinik.

Kontaktuppgifter till Örtofta Slotts Förvaltning
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 046249561
Adress: Örtofta Gård, 24193