Örträsk Fastigheter AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Umeå, .

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Örträsk Fastigheter AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 093230113
Adress: Box 124, 90104