Ösan Fastighets AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Skövde, Västra Götaland, .

Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Ösan Fastighets AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Mejselvägen 20, 54134