Öst In Väst AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Österåker, .

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Öst In Väst AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Box 178, 18422