Östanå Bruks Förvaltnings AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Hässleholm, Skåne, .

Bolaget skall bedriva handel med fastigheter, fastighetsförvaltning, handel med fast egendom, maskiner för byggindustrin, dieseltankar samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Östanå Bruks Förvaltnings AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 045130832
Adress: Skogsstigen 11, 28023