Östanåslott Fastighets AB

Bolaget skall bedriva fastighetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.