Östby Fastighets AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Sverige, .

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Östby Fastighets AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 053140804
Adress: Box 292, 79127