Östen Malmborg Fastighets AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Skåne, Ystad, .

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Östen Malmborg Fastighets AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0705513061
Adress: Cellogatan 17, 27192