Österberg & Co Fastigheter AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Hässleholm, Skåne, .

Bolaget skall bedriva handel med stål-, byggnads- och metallvaror samt förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Österberg & Co Fastigheter AB
Hemsida: www.osterbergs.se
Email: info@osterbergs.se
Telefon: 045161085
Adress: Fasanvägen 31, 28010