Österfastigheter i Landskrona AB

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.