Östergötlands Byggservice AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Östergötland, Söderköping, .

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, köp, försäljning och förvaltning av fastigheter samt äga och förvalta aktier och värdepapper.

Kontaktuppgifter till Östergötlands Byggservice AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 012114913
Adress: Skönberga, Ljunga, 61493